Registratie eisen huisartsen – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Registratie eisen huisartsen

Wanneer mag je jezelf huisarts noemen?

Huisarts is een beschermde titel met landelijke eisen voor opleiding en uitoefening. Je bent huisarts wanneer je na de studie geneeskunde die opleidt tot basisarts, de huisartsopleiding aan een van de Nederlandse universiteiten volgt bij daarvoor gekwalificeerde opleiders. Regels en kwaliteitscriteria voor deze opleiding, maar ook voor de beroepsuitoefening en het voeren van de huisartsentitel daarna, worden opgesteld door het ‘College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde’ (CHVG) aan de hand van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De Huisarts- en Verpleegshuisarts Registratie Commissie (HVRC) voert deze regels uit en houdt toezicht op de naleving daarvan. De registratie wordt landelijk bijgehouden in het BIG-register.

Voor ons als huisarts betekent dit dat we elk jaar een verplicht aantal uren erkende nascholing moeten bijwonen, en daarnaast moeten kunnen aantonen een minimum aantal uren te hebben gewerkt in zowel de eigen praktijk als op de dokterswacht. Van een huisarts die hier niet aan voldoet vervalt de registratie en deze persoon mag dan ook niet meer een praktijk voeren.

Tijdens de uitoefening van ons vak hebben wij ons voorts te houden aan de “Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomsten” waarin staat beschreven wat de rechten en plichten van zowel arts als patiënt zijn.

Voor u als patiënt betekenen de kwaliteitscriteria dat u ervan uit kunt gaan dat wij als arts degelijk zijn opgeleid. Om goed op de hoogte te blijven zullen wij echter helaas soms afwezig zijn in verband met een bijscholing of een rustdag na een nachtdienst.