Medisch inhoudelijke kwaliteit – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Medisch inhoudelijke kwaliteit

Wie of wat waakt over de medisch inhoudelijke kwaliteit?

In onze praktijk baseren wij ons medisch handelen zoveel mogelijk op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is de landelijke wetenschappelijke beroepsvereniging die ervoor zorgt dat van de meeste aandoeningen die in de huisartspraktijk voorkomen wordt uitgezocht wat de beste medische onderzoeken en behandelingen zijn. Het NHG baseert zich daarin op internationaal, gedegen en actueel wetenschappelijk onderzoek. Deze richtlijnen worden landelijk tevens gedragen door de verschillende beroepsverenigingen van medisch specialisten. Daarnaast worden de richtlijnen niet beïnvloed door de farmaceutische industrie of zorgverzekeraars. Niet alleen bij huisartsen in Nederland maar inmiddels ook in vele andere landen zijn de NHG richtlijnen toonaangevend.

Het NHG-stempel betekent dus zo’n beetje een waarborg voor kwalitatief medisch handelen, een soort KEMA-keur als het ware. U kunt er van uitgaan dat wij mede dankzij het NHG zicht hebben op de meeste (en ook nieuwste) vormen van medisch zinvolle therapie en anderzijds ook weten welke adviezen of behandelingen onnodig of zelfs schadelijk zijn gebleken. Belangrijk is wel om te beseffen dat richtlijnen natuurlijk geen keurslijf mogen zijn en er altijd oog moet zijn voor elke specifieke situatie.

Overigens is er voor veel aandoeningen patiëntenvoorlichtingsmateriaal van het NHG beschikbaar. De informatie die u hierin kan vinden, ondersteunt de informatie die u van ons krijgt op het spreekuur. De patiëntenbrieven krijgt u van ons of kunt u downloaden van de NHG-website www.thuisarts.nl .

Praktijkaccreditatie

Sinds december 2009 draagt onze praktijk het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Na een jaar heeft een auditor van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend.

Het draait om u

Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Patiëntenenquête

U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiëntenenquête? Vraag er naar bij onze assistente.

Normen

De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees hier meer over de certificering en de normen.