Medisch inhoudelijke kwaliteit – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Medisch inhoudelijke kwaliteit

Wie of wat waakt over de medisch inhoudelijke kwaliteit?

In onze praktijk baseren wij ons medisch handelen zoveel mogelijk op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is de landelijke wetenschappelijke beroepsvereniging die ervoor zorgt dat van de meeste aandoeningen die in de huisartspraktijk voorkomen wordt uitgezocht wat de beste medische onderzoeken en behandelingen zijn. Het NHG baseert zich daarin op internationaal, gedegen en actueel wetenschappelijk onderzoek. Deze richtlijnen worden landelijk tevens gedragen door de verschillende beroepsverenigingen van medisch specialisten. Daarnaast worden de richtlijnen niet beïnvloed door de farmaceutische industrie of zorgverzekeraars. Niet alleen bij huisartsen in Nederland maar inmiddels ook in vele andere landen zijn de NHG richtlijnen toonaangevend.

Het NHG-stempel betekent dus zo’n beetje een waarborg voor kwalitatief medisch handelen, een soort KEMA-keur als het ware. U kunt er van uitgaan dat wij mede dankzij het NHG zicht hebben op de meeste (en ook nieuwste) vormen van medisch zinvolle therapie en anderzijds ook weten welke adviezen of behandelingen onnodig of zelfs schadelijk zijn gebleken. Belangrijk is wel om te beseffen dat richtlijnen natuurlijk geen keurslijf mogen zijn en er altijd oog moet zijn voor elke specifieke situatie.

Overigens is er voor veel aandoeningen patiëntenvoorlichtingsmateriaal van het NHG beschikbaar. De informatie die u hierin kan vinden, ondersteunt de informatie die u van ons krijgt op het spreekuur. De patiëntenbrieven krijgt u van ons of kunt u downloaden van de NHG-website www.thuisarts.nl .