Nieuwe patiënten – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Nieuwe patiënten

Graag verwelkomen wij u bij Huisartsenpraktijk Drogeham. Met behulp van dit inschrijfformulier kunt u zich inschrijven bij onze praktijk. Hieronder vindt u een toelichting bij dit formulier.

Verzorgingsgebied

De praktijk is in principe open voor patiënten uit Drogeham en omringende dorpen. Gezien de bereikbaarheid voor spoedeisende zaken kunnen wij alleen patiënten aannemen die binnen ons gebied wonen, te weten: Drogeham, Augustinusga, Kootstertille, Twijzel, Jistrum, Hoogzand en Schuilenburg. Het is raadzaam om van tevoren contact met ons op te nemen aangezien zich soms uitzonderlijke situaties kunnen voordoen. Bij verhuizing buiten ons gebied, zullen wij u dan ook verzoeken om u over te schrijven naar een praktijk dichter in de buurt.

Opvragen dossier

Voor het leveren van goede zorg hebben wij uw medisch dossier nodig. Het dossier kan voor ons belangrijke informatie bevatten over uw medische voorgeschiedenis. U kunt uw medisch dossier ophalen bij uw vorige huisarts en het bij ons afgeven.
Een tweede mogelijkheid is om ons uw medisch dossier te laten opvragen bij uw vorige huisarts. Dit wordt dan digitaal veilig verzonden en is doorgaans de snelste manier. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.

Aanmelding van uw kinderen

  • Kinderen tot 12 jaar kunnen ingeschreven worden via het inschrijfformulier van de ouders.
  • Van kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben we tevens een handtekening nodig op het inschrijfformulier van de ouders.
  • Kinderen van 16 jaar en ouder moeten zelf een inschrijfformulier invullen en toestemming geven voor het opvragen van het dossier bij de vorige huisarts middels een handtekening.

Legitimeren in de zorg

Vanaf 2009 is het verplicht om u te legitimeren in de zorg. Dit kan aan de balie in de praktijk of middels een kopie van een legitimatiebewijs wanneer u zich inschrijft. Dit geldt voor personen van 16 jaar en ouder.

Toestemming voor inzage belangrijke onderdelen dossier

Per 1 januari 2013 moeten wij actief uw toestemming vragen om uw medische gegevens te kunnen uitwisselen voor het geval er zorg verleend moet worden door een hulpverlener die uw dossier niet kent. Meer informatie vindt u daarover via deze link.

Mocht u nog vragen hebben of problemen hebben met het invullen van dit formulier, dan helpen wij u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00-17.00 uur op telefoonnummer 0512-331236. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken.

Het ingevulde formulier (tezamen met een evt. kopie legitimatiebewijs) kunt u afgeven bij de huisartsenpraktijk of opsturen. Wij zorgen dan voor een adequate verwerking.

Op deze pagina vindt u het inschrijfformulier