Medisch dossier – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Medisch dossier

Waarom is het zorgvuldig bijhouden van uw dossier belangrijk?

Als huisartsen die kwaliteit hoog in het vaandel hebben willen wij graag voldoen aan de strengste richtlijnen voor medische dossiervoering. Dit zijn enerzijds de zogenaamde ADEMD-richtlijnen van het NHG waarin beschreven staat hoe uw verschillende klachten, diagnosen, therapieën, allergieën en voorgeschiedenis geregistreerd dienen te worden in de computer. Anderzijds zijn dat de GBZ-richtlijnen van de overheid die weliswaar nog niet verplicht zijn maar wel een indicatie geven van hoe de computerapparatuur zodanig beveiligd moet worden dat enerzijds medebehandelaars wel inzage hebben in uw dossier, anderzijds onbevoegden niet. De hardware moet daarin voldoen aan snelle communicatie-eisen maar ook aan strenge privacy- en systeemstabiliteits- eisen.
Voor u als patiënt is het van essentieel belang dat wanneer u te maken krijgt met verschillende behandelend artsen, deze artsen allen op de hoogte zijn van uw medische achtergrond maar ook van elkaar weten wie wat doet. Daarvoor is communicatie belangrijk en u kunt zich voorstellen dat een uniforme en heldere manier van medische dossiervoering daarvoor onontbeerlijk is.