Farmacotherapeutisch Overleg – Huisartsenpraktijk Drogeham – Drogeham
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Drogeham
Tillewei 20 9289HC
Drogeham

Farmacotherapeutisch Overleg

Wat bepaalt onze keuze voor een bepaald medicijn bij een bepaalde kwaal?

Samen met alle huisartsen en apothekers uit de gemeente Achtkarspelen hebben we regelmatig overleg over de stand van zaken omtrent geneesmiddelen. Voor dit doel organiseren we zelf een gekwalificeerde bijscholing met de naam ‘Farmacotherapeutisch Overleg’ (FTO). Op dit moment wordt het niveau van het FTO getoetst door een onafhankelijke landelijk erkende instantie (DGV). Het FTO zorgt er voor dat artsen en apothekers elkaar op de hoogte houden van de beste medicamenteuze behandelingen voor de besproken aandoeningen. U kunt er zo van uitgaan dat de verschillende dokters en apothekers in Achtkarspelen u min of meer eenzelfde advies zullen geven bij eenzelfde klacht. Deze adviezen zijn weer gebaseerd op landelijke protocollen en internationaal onderzoek.